Práce žiakov

Práce žiakov z predmetov Figurálne kreslenie, Výtvarná príprava a Praktické cvičenia.

Videotvorba žiakov

Ukážky videotvorby žiakov tretieho ročníka SSUŠ v Nitre.

Zahraniční lektori u nás

Naši študenti si mohli precvičiť svoje znalosti z anglického jazyka a konverzovať v angličtine celý...

Ponuka kurzov pre verejnosť

Kurzy kreslenia pre verejnosť a príprava na prijímacie talentové skúšky na SŠ/VŠ. Fotografický kurz Kurz...

Exkurzia – Mesiac fotografie

Dňa 20. novembra. 2013 sme navštívili GLASS Gallery a 23. ročník festivalu Mesiac fotografie v...