Imatrikulácie 2013

29. októbra 2013 sa u nás konali slávnostné imatrikulácie žiakov 1. ročníka, ktoré organizovali tohtoroční...

Exkurzia Oswiecim – Krakow

V dňoch 16.-18.10.2013 sme sa zúčastnili exkurzie Oswiecim – Krakow v Poľsku.

Lyžiarsky kurz SSUŠ

V termíne 4. až 8. februára 2013 sme absolvovali lyžiarsky kurz.

Trienále plagátu Trnava 2012

30. januára 2013 sme sa zúčastnili prestížnej medzinárodnej výstavy Trienále plagátu Trnava 2012 v priestoroch...

Bienále Brno 2012

Dňa  11. októbra 2012 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie v Moravskej galérii v Brne, kde...