Kurzy pre verejnosť
a uchádzačov

Škola každoročne usporadúva kurzy pre verejnosť a prípravné kurzy kresby a maľby pred talentovkami. Kurzy sú určené pre záujemcov o štúdium na našej škole, ale aj pre širokú verejnosť. Každoročne sa uskutočňuje prípravný kurz kresby a maľby pred talentovkami, ostatné kurzy sa otvárajú po naplnení kapacity. Témy ostatných kurzov sa taktiež každoročne aktualizujú a prispôsobujú požiadavkám záujemcov, napr.: Kurz klasických grafických techník, Kurz vektorovej grafiky, Kurz 3D modelovania v Blendri, Kurz dizajnu aplikácii Figma, a iné.

Aktuálnu ponuku kurzov nájdete na web stránke školy medzi novinkami a na sociálnych sieťach školy. O odborné vedenie kurzov sa starajú pedagógovia školy a odborníci z praxe. Kurzy prebiehajú raz týždenne v rozsahu 5 stretnutí po 135 minút. Minimálny počet uchádzačov v skupine je 5. Vyhradzujeme si právo v prípade nízkeho počtu záujemcov kurzy neotvoriť.