Informácie o školnom poplatku

Po prijatí na štúdium sa platí zápisné – jednorázový poplatok 200,- Eur.

Výška školného je 950,- Eur za rok, úhrady sa podľa dohodnutých podmienok môžu realizovať aj v splátkach – mesačne, polročne a pod., podľa možností študenta.

Školné investujeme do:

  1. Výtvarníckeho materiálu – papier, lepenka, kartón, plátno, linoleum, akrylové farby, tlačiarenské farby.
  2. Údržbu techniky: počítačová učebňa, fotografické štúdio, dielenské zariadenia.
  3. Kredit na školskej tlačiarni.
  4. Aktuálna softvérová licencia na Adobe balík pre každého študenta.
  5. Plné pokrytie absolvovania krajinárskeho kurzu (súčasťou je cestovné, ubytovanie a strava).
  6. Tanečný kurz pred stužkovou slávnosťou.
  7. Cestovné a vstupy do galérií počas šk. roku.
  8. Poskytnutie a zapožičanie techniky a zariadení aj domov (fototechnika, notebooky a pod.).
  9. Do zlepšovania prostredia školy – servis nad rámec (žiacka kuchynka, oddychové priestory, poradenstvo).
  10. Neustály technický aj personálny progres školy a budujeme nadštandardné vzťahy. V rámci zlepšovania sociálnych vzťahov a vytvárania pozitívnej klímy v škole realizujeme imatrikulácie, tvorivú noc v škole, rodinný deň, crazy day, v priestoroch školy realizujeme autoškolu pre záujemcov, podporujeme súťaže a viacerými spôsobmi sa snažíme o rozvoj individuality študentov aj pedagógov.

Bonusy pre našich žiakov

Našim žiakom ponúkame stravovanie v priestoroch školy, internát pešou chôdzou cca 20 min. od školy, možnosť vykonať si vodičský preukaz s príspevkom od školy, tanečný kurz zadarmo vo štvrtom ročníku a sociálny a motivačný program pre žiakov.