pms_banner_web
Výsledková listina
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na strednú školu prosíme zaslať najneskôr do 23.5.2022 prostredníctvom Edupage, e-mailom, poštou alebo osobne.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí zasielame aj poštou.
Súčasťou zásielky pre prijatých žiakov sú aj ďalšie dokumenty, prosíme o ich vypísanie a doručenie na adresu školy poštou alebo osobne (1 exemplár zmluvy si nechávate).
Ďakujeme.
previous arrow
next arrow
Shadow

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu Nitra

SSUŠ Nitra ponúka denné štúdium viacerých zaujímavých predmetov, ktoré pripravia mladého človeka na kariéru v oblasti umenia, dizajnu a počítačovej grafiky.

Počas roka organizujeme kurzy určené pre širokú verejnosť so záujmom o rozvíjanie svojích znalostí a schopností.

Stručne o nás

Naša škola od svojho založenia 2. septembra 2010 úspešne vychováva budúcich umelcov. Žiaci sa popri učení teoretických znalosti rozvíjajú aj v praktickom aplikovaní toho čo sa dozvedeli.
Pravidelne organizujeme aj navštevujeme rôzne vernisáže a výstavy. Pre žiakov pravidelne organizujeme zaujímavé exkurzie.