Bienále Brno 2012

Dňa  11. októbra 2012 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie v Moravskej galérii v Brne, kde mali možnosť sledovať aktuálne tendencie v grafickom dizajne v rámci výstavy Bienále Brno 2012.