SSUŠ aj v tomto roku ponúka kurzy pre verejnosť

Ponúkame: Kurz kreslenia, Kurz street art techník a Fotografický kurz. Prihlášky posielajte do 5.11.2015

Elektronická triedna kniha

Od 1.októbra 2015 prechádzame na vedenie pedagogickej dokumentácie elektronickou formou.

Záverečné skúšky PMŠ

Milí návštevníci pozrite si ako vyzerali naše záverečné skúšky pomaturitného štúdia: Fotky nájdete aj v...

Figur:in 14. 4. 2015, Piešťany

S potešením Vám oznamujeme, že doplnenú výstavu sme presunuli z nitrianskej galérie Trafačka do Piešťan, kde...

Anglickí lektori u nás

Pozrite si pár fotografií z konverzačných hodín anglických lektorov počas ich týždenného pobytu na našej...