Mgr. Jozef Krajčo

krajco@ssusnitra.sk

učiteľ všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov
správca IKT

čítať ďalej...

Grafický dizajn

Kód odboru: 8296 M

V procese 4-ročného štúdia sa žiak postupne oboznamuje so základnými výtvarnými technikami umeleckej grafiky a následne si na cvičeniach z oblasti grafického dizajnu kultivuje vlastný výtvarný názor a kreatívne myslenie…

čítať ďalej...

Fotografický dizajn

Kód odboru: 8297 M

V priebehu štvorročného štúdia sa žiak študijného odboru fotografický dizajn oboznámi s tvorivým fotografickým procesom. Žiak počas prvých dvoch ročníkov nadobudne zručnosti nielen v digitálnej fotografii, ale aj pri fotení na filmový materiál…

čítať ďalej...

Propagačné výtvarníctvo

Kód odboru: 8260 M
Odbor propagačné výtvarníctvo je zameraný na zvládnutie umeleckého prejavu v plošnom zobrazení s akcentom na maľbu a v priestorom na objekty a inštalácie.

čítať ďalej...

Pomaturitné štúdium

Pomaturitné štúdium

Absolventom maturitného štúdia ponúkame možnosť pomaturitného štúdia v odbore Grafika vizuálnych komunikácií.

čítať ďalej...