Akad. mal. Jozef Dobiš

riaditeľ školy e-mail: info@nataliaurbankova.sk

Ing. Dana Dovalová

zástupkyňa riaditela školy e-mail: dovalova@nataliaurbankova.sk učiteľ odborných predmetov

Mgr. Eduard Sádovský, PhD.

zástupca riaditeľa školy sadovsky@nataliaurbankova.sk

Mgr. Žofia Majerská

majerska@nataliaurbankova.sk vedúca PK všeobecnovzdelávacích predmetov učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

Vernisáž SSUŠ MIX

Dňa 11. septembra 2012 sa uskutočnila vernisáž prác žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy v priestoroch...