Mgr. Eduard Sádovský, PhD.

Narodený 1.1.1980 (a to si všetci mysleli, že oslavujú nový rok)

Vzdelávanie:
V roku 1998 ukončené štúdium na  SPŠ v Leviciach
V roku 2005 ukončené magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre odbor výtvarná výchova – technická výchova.
V roku 2008 ukončené doktorandské štúdium na Katedre techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

2007 Interná stáž na UK v Prahe
2010-2012 školenie v rámci národného projektu MVP
2012 inovačné vzdelávanie na aktívne učenie sa žiakov (MPC Bratislava)

Zamestnanie:
sept. 2008 – maj 2010: Rasco, s.r.o
pracovná pozícia: grafik
január 2009 – september 2013: SSUŠ animovanej tvorby, Bratislava
pracovná pozícia: pedagóg, riaditeľ školy

Aj napriek tomu, že denne zápasí s multimédiami, nie je mu cudzie ani klasické výtvarné umenie, pričom medzi jeho srdcovky patrí hlavne ilustrácia a komiks.
Ilustroval poviedky a výtvarne prispieval do rôznych časopisov a novín ako sú Fantázia, Pardon, Ekunovinky, Magazín chovateľa, Deluxe a iné.
Aktuálne sa realizuje ako grafik na voľnej nohe a vo voľnom čase vytvára vizuály do počítačových hier.

Odkazy:
www.vader.wz.cz
www.sadovsky.kvalitne.sk
http://comx.cz/kresby.php?autor=128
http://www.pinterest.com/eduardsadovsky3/herny-vyvoj/