Ing. Dana Dovalová

mailto:dovalova@nataliaurbankova.skDSC_2900x-bd156b4e04Narodená 26.11.1976

Vzdelávanie:
V roku 1995 ukončené štúdium na  SPŠ odevnej v Trenčíne
V roku 1999 ukončené doplnkové pedagogické štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
V roku 2000 ukončené bakalárske štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
V roku 2009 ukončené inžinierske štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Od roku 2011 externá doktorandka na Katedre techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre
Ďalšie vzdelávanie:    2006 Využitie IKT v práci učiteľa
2008 Ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách
Od roku 2013 Riadenie školy a školského zariadenia

Zamestnanie:
1995 – 1997: Ozeta Topoľčany
pracovná pozícia: praktikantka
1997 – 2009: Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Topoľčany
pracovná pozícia: pedagóg, zástupkyňa riaditeľa, riaditeľka školy
od: 2009 – Súkromná stredná umelecká škola Nitra
pracovná pozícia: riaditeľka školy