Elektronická triedna kniha

el_knihaVážení rodičia,

od 1.októbra 2015 prechádzame na vedenie pedagogickej dokumentácie elektronickou formou tak, ako nám to umožňuje novela školského zákona. K elektronickej žiackej knižke tak pribudnú ďaľšie funkcie (známky ihneď po hodnotení, domáce úlohy a zadania, dochádzka, triedna kniha aj s prebraným učivom, všetky vaše platby, jedálny lístok, E-Learning a všetky testy pridelené vášmu dieťaťu.

Stačí si stiahnuť do svojho smartfónu aplikáciu EDUPAGE, prípadne sa prihlásiť svojimi prihlasovacími údajmi na web stránke školy v časti Agenda školy.