Klauzúry 2022

Predposledný májový týždeň prváci úspešne obhajovali svoje klauzúrne práce.

čítať ďalej...

Obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika

Žiaci denného štvorročného štúdia sa postupne oboznamujú so základnými princípmi z prostredia 2D a 3D animácie. V študijnom odbore sa kladie dôraz na najaktuálnejšie tendencie zo sveta grafického dizajnu, schopnosť kreatívne myslieť, osobný rozvoj a vysokú znalosť profesionálnych grafických programov. Uplatnenie môžu absolventi získať najmä v oblastiach herného a filmového priemyslu alebo v grafickom štúdiu. Nadobudnuté vzdelanie je možné rozvíjať štúdiom na vysokých školách s podobným zameraním. 

čítať ďalej...

Olympiáda z ANJ a informatická súťaž iBobor

Koncom novembra sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Víťazom sa stala Martina Detvajová z II.G triedy, ktorá bude školu reprezentovať na okresnom kole. V kategórii pre anglofónnych žiakov, žijúcich nejaký čas v zahraničí – bude našu školu reprezentovať Rebeka Gernátová z III.FV.

Vynikajúci výsledok sme zaznamenali v informatickej súťaži iBobor, kde

čítať ďalej...

Dizajn interiéru

Absolvent interiérového dizajnu nadobúda základné vedomosti o materiáloch, orientuje sa v histórií
a typológií nábytku, pozná technologické procesy ich výroby a spôsoby komponovania. Teoretické
vedomosti vie študent aplikovať pri navrhovaní vlastných riešení interiérov v grafických programoch
a 3D vizualizáciách. Okrem špecificky zameraných odborných predmetoch sa študent zdokonaľuje
v kresbe, dejinách výtvarného umenia a anglickom jazyku. Po

čítať ďalej...