Zahraniční lektori u nás

Naši študenti si mohli precvičiť svoje znalosti z anglického jazyka a konverzovať v angličtine celý týždeň so študentkami:

Mariannou z Brazilie, ktorá študuje žurnalistiku,

Gitou z Indonezie, ktorá je študentkou psychológie,

Jessie z Taiwanu, ktorá študuje manažment,

Lewis z Číny, ktorá je študentkou odboru priemyselné vzťahy a

Victóriou z Brazílie, ktorá študuje reklamu a propagáciu v Sao Paulo