Videotvorba žiakov

Ukážky videotvorby žiakov tretieho ročníka SSUŠ v Nitre.

prezentácia odboru propagačné výtvarníctvo – Bianka Ch.

prezentácia odboru fotografický dizajn – Bianka Ch.

Vernisáž fotografa Jaroslava Sýkoru – Dominik Sz.

Dominik Sz.