Klauzúry 2017, 1. ročník

Dnes sa u nás na škole konali obhajoby prváckych klauzúrnych prác. Žiaci prvého ročníka odštartovali obdobie prezentácií osvojených zručností žiakov jednotlivých ročníkov. Odborná komisia hodnotila nie len práce na ktorých žiaci pracovali posledný týždeň, ale prierez prác z celého roku z predmetov výtvarná príprava, figurálna kresba a umelecká prax.
Záver?
Šikovníkov šikovníkových máme… 🙂