Olympiáda z ANJ a informatická súťaž iBobor

Koncom novembra sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Víťazom sa stala Martina Detvajová z II.G triedy, ktorá bude školu reprezentovať na okresnom kole. V kategórii pre anglofónnych žiakov, žijúcich nejaký čas v zahraničí – bude našu školu reprezentovať Rebeka Gernátová z III.FV.

Vynikajúci výsledok sme zaznamenali v informatickej súťaži iBobor, kde Petra Horváthová dosiahla percentil 90. To znamená, že bola lepšia ako 90% všetkých súťažiacich. Z celkového počtu 10 tisíc študentov, tak porazili 9 000. Informatická súťaž iBobor je zameraná na logické a analytické myslenie.

Všetkých študentom blahoželáme.