Úradné hodiny počas prázdnin

1.- 8. júla, 3. augusta, 22. – 26. augusta od 8.00 do 12.00