Úradné hodiny počas prázdnin

V uvedené dni vždy od 8.00 do 11.00. Týždeň od 3.7. do 7.7.2023. Dňa 17.7.2023 a 7.8. 2023. Augustový týždeň 21.8. až 25.8.2023.