Zámocký akvarel 2023

Vo štvrtok 14. septembra sme sa s vybranými žiakmi zúčastnili edukačného workshopu pre študentov stredných škôl „Zámocký akvarel“ zameraného na zvládnutie výtvarnej techniky maľby akvarelom. Tvorivý workshop sa uskutočnil na terase západného krídla romantického zámku v Bojniciach a v jeho interiéri, kde boli nainštalované tematické zátišia. Inšpiráciou pre výtvarné diela bola nepochybne aj výnimočnosť a krása tejto národnej kultúrnej pamiatky