Výmenný pobyt Plzeň – Nitra

V týchto dňoch u nás prebieha výmenný študijný pobyt žiakov Strednej odbornej školy obchodu, úžitkového umenia a dizajnu Nerudova 33, Plzeň.  Naši žiaci sa zas môžu zoznámiť s výučbou v spriatelenej škole ( http://www.nerudovka.cz ).
Zmyslom výmenných pobytov je stretávanie sa mladých ľudí, ktorí študujú rovnaké, alebo podobné odbory v školách v iných krajinách.