V rámci Telesnej a športovej výchovy aj kurz horolezectva

Koncom novembra ukončili žiaci tretích ročníkov šesťtýždňový kurz horolezectva, ktorý absolvovali v rámci výučby telesnej a športovej výchovy.

Počas tohto kurzu sa žiaci naučili byť samostatní na horolezeckej stene – od istenia, techniky samotného lezenia a bezpečnosti pri vykonávaní tohto športu.

Za kvalitnú a priateľskú výučbu chceme poďakovať horolezeckému klubu Majlstoun v Nitre.