Úspech Miriam Chlebcovej v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 17.1.2024 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, na ktorom našu školu úspešne reprezentovala žiačka MIRIAM CHLEBCOVÁ z II.A triedy. Medzi 12 súťažiacimi v kategórii 2D – kategória stredných odborných škôl, preukázala výborné znalosti anglického jazyka v písomnom aj ústnom prejave a obsadila krásne 2. MIESTO.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.