SŠUP VISUAL WAVE

Vystavujeme! V stredu 18.5.2022 o 16:00 Vás všetkých pozývame do kreatívneho centra DOMOF Creativity, Štefánikova 14 v Nitre na vernisáž výstavy SŠUP VISUAL WAVE na ktorej vystavíme práce študentov grafického dizajnu, fotografického dizajnu a propagačného výtvarníctva. Zároveň dávame do pozornosti komentované prehliadky výstavy, ktoré sa uskutočnia 9.6.2022 o 17:00 a 14.6.2022 o 14:00.