Školská ročenka 2016/2017

Naša škola, to sú predovšetkým ľudia. Len s nimi dostávajú triedy svoje farby, vône, pocity, charakter a spomienky. Symbióza študentov, učiteľov a personálu podieľajúceho sa na chode školy, vytvára vlákna ťahajúce sa životom každého z nás. My sa v tejto chvíľke obzeráme za posledným školským rokom 2016/2017. V našej prvej ročenke školy, chceme týmto spôsobom poďakovať všetkým, ktorí sa mihli naším životom a spravil aspoň malý uzlík…

Špeciálne poďakovanie patrí tvorcovi ročenky, ktorým je Mgr. Eduard Sádovský, PhD
http://bit.ly/2sz480H