Prípravné kurzy kresby

Pre záujemcov o štúdium pripravujeme od marca ďalšie kolo prípravných kurzov kresby pred talentovými skúškami. Prihlásiť sa môžete do 18. marca 2024 na mail: lipova@ssusnitra.sk

Prípravný kurz kresby je určený pre záujemcov o štúdium na stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním.