Pomaturitné štúdium

Pre všetkých záujemcov o vyššie odborné vzdelanie je možnosť pokračovať v pomaturitnom špecializačnom štúdiu.

Podmienka prijatia na pomaturitné štúdium je osobný pohovor a prehliadka osobného portfólia.

Prijímacie skúšky na pomaturitné štúdium v školskom roku 2023/2024 bude 19.6.2023 (podávanie prihlášok je najneskôr do 15.6.2023)

Odbory pomaturitného vyššieho odborného štúdia:
  • grafika vizuálnych komunikácii
  • produktová tvorba
  • fotografia

Viac informácii na stránke školy v sekcii „štúdium“ / „pomaturitné štúdium“

Viac informácii na telefónnom čísle +421 37 642 29 03 – sekretariát školy, alebo mailom na info@ssusnitra.sk