Pomaturitné štúdium v školskom roku 2024/2025

Prijímacie skúšky na pomaturitné štúdium v školskom roku 2024/2025 budú 19.6.2024 (podávanie prihlášok je najneskôr do 14.6.2024, vyplnené prihlášky posielajte na: info@ssusnitra.sk)

Prihlášku na pomaturitné štúdium nájdete v priloženom linku: