Otvorenie výstavy žiackych prác NA PLOTE

V stredu 28.6.2023 sa konalo slávnostné otvorenie výstavy žiackych prác NA PLOTE, ktorá je nainštalovaná na dočasnom oplotení mestského parku v Nitre.