Návšteva Ponitrianskeho múzea

So žiakmi 1.ročníka odboru reštaurátorstvo a tretiakmi z odboru propagačné výtvarníctvo sme navštívili Ponitrianske múzeum. Videli sme výstavy: Skvosty dávnovekého Slovenska, vzácne archeologické nálezy z územia Slovenska a druhú výstavu: Etuda o starej Nitre – výstava k dejinám odievania, dobového textilu, odevných doplnkov či hygienických štandardov začiatku 20. storočia. Výstavy sme mali s lektorským výkladom. Študenti si exponáty kreslili a skicovali priamo v múzeu.