Memorandum o spolupráci s Mestom Nitra

V pondelok 18. decembra 2023 bolo primátorom mesta Nitra Marekom Hattasom a riaditeľom školy Akad.mal. Jozefom Dobišom podpísané „Memorandum o spolupráci“ medzi Mestom Nitra a Súkromnou školou umeleckého priemyslu v Nitre, čím sa otvárajú nové možnosti spolupráce a prezentácie školy na rôznych podujatiach pod záštitou Mesta Nitra