Kurz kreslenia pre verejnosť a príprava na prijímacie talentové skúšky na SŠ/VŠ

Od 16.10.2019 pripravujeme pre záujemcov o štúdium na našej škole (ale aj na iných umeleckých školách) prípravný kurz kreslenia.
Forma: 8 vyučovacích blokov po 90 min.
Náplň: kompozícia, perspektíva, proporcie, zátišie, busta
Začiatok kurzu: 16.10.2019
Lektor: Mgr. Art. Peter Barta
Cena: 199,00 €

Prihlášku je potrebné doručiť mailom/osobne/poštou do 16.10.2019. Nájdete ju na: https://ssusnitra.edupage.org/a/kurzy-pre-verejnost

Na prvom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 16.10.2019 (utorok) o 15,30 hod. je potrebné predložiť doklad o zaplatení kurzu.