Diskusia s prof. Štefanom Kleinom

V posledný školský deň kalendárneho roka 2022 nás svojou návštevou poctil prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.,vedúci Ateliéru transport dizajnu VŠVU v Bratislave, ktorý si pre našich žiakov pripravil pútavú prezentáciu o svojej tvorbe a ukážky prác študentov z jeho ateliéru. Ďakujeme!