Cirkulátor

V aktuálnom ročníku súťaže Cirkulátor – medzinárodnej študentskej súťaže v reklamnej tvorbe, naša žiačka Natália Urbánková získala 1. miesto v kategórii „Logo“. Blahoželáme.