Úspech v krajskom kole SOČ

Dňa 4.4 2017 sa uskutočnilo krajské kolo v stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Našu školu reprezentovali dve žiačky z 2. ročníka – Veronika Verešová a Lenka Barčáková. Spolu s ďalšími 7mimi žiakmi sa im v kategórii umenie a kultúra podarilo získať 2 a 3 miesto. Pričom Veronika bude našu školu a aj Nitriansky kraj reprezentovať na celoslovenskom kole v Banskej Bystrici. Komisia hodnotila komplexne nie len naštudovanie zdrojov ale aj vlastný prínos žiakov k danej problematike a ich načrtnutie ďalšieho smerovania a uplatnenia výsledkov práce.

Obom žiačkam blahoželáme a želáme ďalšie úspechy na súťažiach.