Aktualizačné vzdelávanie 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 sme pri realizácii aktualizačného vzdelávania pedagógov využili mechanizmus z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Obsahom vzdelávania boli aktuálne témy vzdelávania, didaktické a diagnostické postupy ako aj rozšírenie IKT zručností v práci pedagóga.

Hodnotenie vzdelávania (1)