Mgr. Jana Márkus

učiteľka odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov markus@nataliaurbankova.sk

Mgr.art. Henrich Krutý

učiteľ odborných predmetovhttps://www.youtube.com/channel/UCk-B_AB1zV8ARb85bHNk6gg/videos kruty@nataliaurbankova.sk

Mgr. Kristína Dubeňová

učiteľka odborných predmetov dubenova@nataliaurbankova.sk

Mgr. Ján Huňady, PhD.

učiteľ odborných predmetov hunady@design-atelier.sk Mgr. Ján Huňady, PhD., (1966) ukončil doktorandské štúdium v roku 2019 prácou...