Mgr.Art. Peter Barta

učiteľ odborných predmetov email: studiobarta@gmail.com

Mgr. Art. Janka Kianičková Godálová

email: godalova@nataliaurbankova.sk učiteľ odborných predmetov

Mgr. Dušan Servátka

email: dservatka@gmail.com učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Jana Márkus

učiteľka odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov markus@nataliaurbankova.sk

Mgr.art. Henrich Krutý

učiteľ odborných predmetovhttps://www.youtube.com/channel/UCk-B_AB1zV8ARb85bHNk6gg/videos kruty@nataliaurbankova.sk