PaeDr. Eva Fabová

email: fabova@nataliaurbankova.sk učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Patrik Šopor

učiteľ odborných predmetov email: sopor@nataliaurbankova.sk

Mgr. Lenka Dojčanová

učiteľka odborných predmetov email: dojcanova.lenka12@gmail.com

Mgr. Veronika Dzurilová

učiteľka odborných predmetov email: dzurilova@nataliaurbankova.sk

Mgr.Art. Peter Barta

učiteľ odborných predmetov email: studiobarta@gmail.com