Projekt 2020-2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje.

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
Kód projektu: 312011Z850
Názov projektu: Zrkadlo k praxi
Pruh projektu: Dopytovo orientovaný projekt
Celkovo oprávnené výdavky projektu:

čítať ďalej...

Region 2019

Aj tento rok sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže v Plzni. Návštevu v susednom štáte sme využili aj na rôzne kultúrne zastavenia v Prahe.

Umiestnenie 4. miesto Plagát (Prievalská, Pavlíková)

čítať ďalej...

Region 2018

V dňoch 25-26.1.2018 prebiehala v Plzni medzinárodná súťaž pre umelecké odbory, ktorej sa zúčastnila aj naša škola. Adela Bradlerová, 3.roč., odbor fotografický dizajn získala 2.miesto v medzinárodnej súťaži Región 2018 v Plzni. Kategória fotografia, na tému Hranice našich miest. Gratulujeme.

čítať ďalej...

Partnerská škola

V dňoch 6. až 16. novembra 2017 nás navštívili žiaci a pedagógovia z našej partnerskej školy v Plzni. V rámci tohoto pobytu sme si vymenili skúsenosti, načerpali inšpiráciu a spoločne sme navštívili Bratislavu, Bojnice, Topoľčany a nádhernú Apponyiovskú knižnicu v Oponiciach. Zahraniční študenti si mohli vyskúšať aj svoje lektorské schopnosti a na dvoch hodinách, predviedli

čítať ďalej...