Projekt 2020-2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondua Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného...

Region 2019

Aj tento rok sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže v Plzni. Návštevu v susednom štáte sme...

Partnerská škola

V dňoch 6. až 16. novembra 2017 nás navštívili žiaci a pedagógovia z našej partnerskej...