Mgr. Erik Fehér

Vyštudoval vysokú školu PF UKF v Nitre.

Žijev Nitre a pôsobí ako výtvarný pedagóg na ZUŠ J. Rosinského a SSUŠ.
Okrem vlastnej  maliarskej tvorby pôsobí aj v skupinách viloerik, kreatívni remeselníci a lӧvewasserman.
Venuje sa propagačnej grafike, objektom, inštaláciám, performanciám.