Vo voľnom čase sa najradšej venujem turistike a športovým aktivitám.

Obľúbený umelec: Mgr. art Adam Motýľ
Obľúbené jedlo: Cícer so špenátom a paradajkami
Obľúbená pieseň: Axel F – Crazy Frog obľúbený
Obľúbený citát: „Škola predstavuje jeden z pilierov spoločnosti, je súčasťou základov jej inštitucionálnej štruktúry. V škole sa utvárajú významné konfigurácie postavenia detí v dospelosti. Škola sprostredkováva dialóg medzi sociálnymi skupinami a generáciami. Je špecifickou kultúrou, v ktorej majú byť formovaní mladí ľudia. Škola ako nástroj sociálnej politiky pripravuje mladých ľudí pre život občiansky aj pracovný. Z tohto dôvodu sa múdre spoločnosti o školu starajú, vážia si ju, snažia sa ju všemožne podporovať a usilujú sa o jej dobrý stav.“ Walterová Eliška