Štúdium

SŠUP v Bratislave – propagačná grafika (G. Štrba, J. Ondriska)
VŠVU v Bratislave – úžitková grafika (M. Rašla, O. Ľupták)

Pôsobenie

OD Prior Nitra – samostatný výtvarník propagácie – návrhár
PF UKF v Nitre, Katedra výtvarnej tvorby a výchovy – vysokoškolský pedagóg (vedúci katedry)
Akadémia umení B. Bystrica, FVU, Katedra grafiky – vysokoškolský pedagóg (prodekan pre štúdium)
SŠUP v Nitre – pedagóg odborných predmetov (riaditeľ školy)

Venuje sa hlavne grafickému dizajnu, grafike, typografickej úprave a výstavnej grafike. V maliarskej tvorbe sa zameriava od urbánnej krajiny, cez geometrickú abstrakciu až po lettrizmus.

Obľúbený umelec: Gerhard Richter, Christopher Wool, John Singer Sargent…
Obľúbený spisovateľ: Umberto Eco
Obľúbené jedlo: aglio olio e peperoncino a tiež všetko, čo je z gaštanov…
Obľúbený citát: „Ars longa, vita brevis“ (Hipocrates)