Grafický dizajn

Je zameraný na rozvíjanie širokého spektra teoretických a praktických vedomostí a zručností v rôznych oblastiach vizuálnej komunikácie. Medzi štandardne riešené úlohy patria najmä: logo, plagát, piktogram, kalendár, časopis, kniha a katalóg. K náročnejším a komplexnejším zadaniam sa radia: reklamná kampaň, informačný systém, korporátny dizajn, produktový dizajn, tvorba webstránok, vlastného portfólia a množstvo ďalších. Absolvent štúdia grafického dizajnu je tiež schopný založiť si svoje vlastné grafické štúdio, prípadne podniknúť samostatné kroky k umeleckej a podnikateľskej činnosti.