Dizajn interiéru

Študent interiérového dizajnu nadobúda základné vedomosti o materiáloch, orientuje sa v histórii a typológii nábytku, pozná technologické procesy ich výroby a spôsoby komponovania. Teoretické vedomosti dokáže študent aplikovať pri navrhovaní vlastných riešení interiérov v grafických programoch a 3D vizualizáciách. Po ukončení štvorročného denného štúdia sa môže absolvent uplatniť v interiérových štúdiách a ateliéroch. Je pripravený na samostatnú dizajnérsku, výtvarnú, grafickú tvorbu alebo na štúdium na vysokej škole.