Odborná exkurzia žiakov odboru Dizajn interiéru v Miláne

V máji 2024 sa žiaci 3. ročníka odboru Dizajn interiéru zúčastnili exkurzie v Miláne, kde...

Pomaturitné štúdium v školskom roku 2024/2025

Prijímacie skúšky na pomaturitné štúdium v školskom roku 2024/2025 budú 19.6.2024 (podávanie prihlášok je najneskôr...

Exkurzia Paríž – Štrasburg

V polovici mája sa žiaci školy zúčastnili odbornej exkurzie vo Francúzsku. V mestách Štrasburg a...

Výsledky talentových skúšok

Výsledky talentových skúšok pre školský rok 2024/2025

Prednáška o svete financii

15.5. sa na našej škole uskutočnila prezentácia ohľadom sveta financii, kde sa študenti dozvedeli o...