Záverečné skúšky PMŠ

Milí návštevníci pozrite si ako vyzerali naše záverečné skúšky pomaturitného štúdia:
Fotky nájdete aj v našej Facebookovej galérii

Publikované: | Format Galéria | Kategórie: Galéria, Novinky