Vianočný turnaj 2018

Každoročný vianočný turnaj, tentokrát aj s novým tímom bohoslovcov.

DOD 2017 v obrazoch

Ďakujeme všetkým, čo sa zúčastnili. :)

Partnerská škola

V dňoch 6. až 16. novembra 2017 nás navštívili žiaci a pedagógovia z našej partnerskej...

Noc v škole

Dňa 5. 10. 2016 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili akcie „Noc v škole“ .  ...

Oslavy 5. výročia založenia školy

Oslava piateho výročia SSUŠ Nitra spojená so slávnostnou vernisážou výstavy žiackych prác „ZA PÄŤ“.