Propagačné výtvarníctvo

Kód odboru: 8260 M
Odbor propagačné výtvarníctvo je zameraný na zvládnutie umeleckého prejavu v plošnom zobrazení s akcentom na maľbu a v priestorom na objekty a inštalácie.

čítať ďalej...

Pomaturitné štúdium

Pomaturitné štúdium

Absolventom maturitného štúdia ponúkame možnosť pomaturitného štúdia v odbore Grafika vizuálnych komunikácií.

čítať ďalej...