Dizajn interiéru

Absolvent interiérového dizajnu nadobúda základné vedomosti o materiáloch, orientuje sa v histórií
a typológií nábytku, pozná technologické procesy ich výroby a spôsoby komponovania. Teoretické
vedomosti vie študent aplikovať pri navrhovaní vlastných riešení interiérov v grafických programoch
a 3D vizualizáciách. Okrem špecificky zameraných odborných predmetoch sa študent zdokonaľuje
v kresbe, dejinách výtvarného umenia a anglickom jazyku. Po

čítať ďalej...

Obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika

Žiaci denného štvorročného štúdia sa postupne oboznamujú so základnými princípmi z prostredia 2D
a 3D animácie. V študijnom odbore sa kladie dôraz na najaktuálnejšie tendencie zo sveta grafického
dizajnu, schopnosť kreatívne myslieť, osobný rozvoj a vysokú znalosť profesionálnych grafických
programov. Uplatnenie môžu absolventi získať najmä v oblastiach herného a filmového
priemyslu alebo v grafickom štúdiu. Nadobudnuté vzdelanie je možné rozvíjať štúdiom na vysokých

čítať ďalej...

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

Počas štúdia žiak študijného odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo získava manuálne zručnosti a pracovné návyky v oblasti výtvarného umenia a umeleckých remesiel, oboznamuje sa s technologickými postupmi rozličných výtvarných a historických techník.  Nadobúda schopnosť posúdiť stav umeleckoremeselného historického artefaktu, spoznať rozsah poškodenia a následne navrhnúť vhodný technologický postup na jeho konzervovanie. Teoretická a praktická časť štúdia

čítať ďalej...

Grafický dizajn

Kód odboru: 8296 M

V procese 4-ročného štúdia sa žiak postupne oboznamuje so základnými výtvarnými technikami umeleckej grafiky a následne si na cvičeniach z oblasti grafického dizajnu kultivuje vlastný výtvarný názor a kreatívne myslenie…

čítať ďalej...

Fotografický dizajn

Kód odboru: 8297 M

V priebehu štvorročného štúdia sa žiak študijného odboru fotografický dizajn oboznámi s tvorivým fotografickým procesom. Žiak počas prvých dvoch ročníkov nadobudne zručnosti nielen v digitálnej fotografii, ale aj pri fotení na filmový materiál…

čítať ďalej...